Man at Work - Start Program

A Start Program bevezetésének célja, hogy elősegítse azon munkavállalók elhelyezkedését, akik társaikhoz képest valamiféle hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon. A program megalkotói azokat szerették volna kedvezőbb helyzetbe hozni, akik pályakezdők, vagy 50. életévüket már betöltötték, tartósan álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, továbbá azokat, akik gyes, gyed, ápolási díj igénybevétele után szeretnének visszatérni a munka világába.

A foglalkoztatók az fent említett, és a Start programban résztvevő (kártyával rendelkező) munkavállalók foglalkoztatása során járulékfizetési kedvezményben részesülnek.

START - PÁLYAKEZDŐKNEK

A pályakezdő fiatal az adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány mellé kiegészítő igazolványként igényelheti a START-kártyát a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóságnál. A kártya érvényességi ideje a kiállítástól számított két év.

A START–kártya igénylésére jogosult, aki:

  • a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,
  • tanulmányait befejezte,
  • tanulmányait megszakította,

és első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt (alkalmi munkavállalói kiskönyvvel végzett korábbi munka nem számít bele).

START PLUSZ

A START PLUSZ keretében azok a vállalkozások, munkaadók részesülhetnek járulékfizetési kedvezményben, amelyek gyesről, gyedről vagy ápolási díjról visszatérő, illetve gyes mellett dolgozni kívánó munkavállalókat alkalmaznak.

Fontos feltétele a jogosultságnak, hogy az alkalmazás kezdő napjának a kismama családtámogatási ellátásának megszűnését követő egy éven belül kell kezdődnie.

A járulékfizetéshez kapcsolódó könnyítés azonban e feltételek mellett is csak akkor vehető igénybe, ha az ellátások folyósításának ideje alatt az érintett munkaviszonya megszűnt, nincs, vagy a gyes folyósítása előtt sem volt munkaviszonya. Ezt a kedvezményt igénybe vehetik azok a munkáltatók is, akik tartósan álláskereső személyeket foglalkoztatnak. Ilyennek tekinthető, aki az utóbbi 16 hónap során 12 hónapig, pályakezdő esetén pedig az utóbbi 8 hónap során 6 hónapig a munkaügyi központ regisztrációjában szerepel.

Ugyancsak a START PLUSZ nyújtotta kedvezményeket vehetik igénybe a tartósan álláskeresőket foglalkoztató vállalkozások. Az a személy is igényelhet az APEH-tól Start kártyát, aki az igénylést megelőző 16 hónapban legalább 12 hónapig volt regisztrált munkanélküli.

A kártya iránti kérelmet a munkába lépés napját megelőzően kell az adóhatóságnál előterjeszteni. Az APEH ezt követően a kártya elkészültéig igazolást állít ki az érintett részére. Ezzel az igazolással is megköthető a munkaszerződés és a dolgozó munkába léphet. A START PLUSZ kártyát a kiállítását követően le kell adni a munkáltatónál.

Egy személy egyidejűleg csak egy jogcímen kerülhet a programba. A gyes melletti munkavégzők ugyanakkor a gyes lejárat után már nem jogosultak újabb kártyára. A munkanélküliek viszont annyiszor jogosultak ismételten a START PLUSZ kártya kiváltására, ahányszor tartósan álláskeresőnek minősülnek.

START EXTRA

A START EXTRA névre keresztelt program a legnehezebb helyzetben lévő tartós álláskeresők (aki a kártya kiváltását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig regisztrált munkanélküli volt) munkához jutását tűzte ki célul. Így azok a tartós álláskeresők részesülhetnek a START EXTRA program nyújtotta kedvezményekben, akik betöltötték az 50. életévüket, vagy életkorra tekintet nélkül alacsony iskolai végzettségűek, legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

 

<< Vissza