Man at Work - Próbaidő

A munkaszerződésben, kizárólag a munkaviszony létesítésekor írásban próbaidő is kiköthető. A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti indoklás nélkül.

Vonatkozó jogszabály: Munka Törvénykönyve 81. §

<< Vissza