Man at Work - Pozicije na engleskom jeziku


ABAP developer ABAP program

ABAP je SAP (sistem rukovođenja kompanijom) programski jezik za rukovođenje preduzećem.Obzirom da se koristi samo za SAP sistemske poslove, srazmerno je specifičan usko profilni programski jezik.Uobičajeno se potrebno iskustvo za korišćenje pa i dalje razvijanje ABAP sistema postiže u roku od 1-2 godine

Account Manager – Menadžer za kontakte sa kupcima

U njegov portfolio kao člana tima za realizaciju spada održavanje stalnih kontakata sa kupcima i partnerima, kao i pronalaženje i građenje novih kontakata sa kupcima (može biti određen geografski po regionima ili vezan za posebne industrijske oblasti), te nadalje organizacija ličnih kontakata sa kupcima i uopšte strankama, držanje prezentacija itd. Ciljevi koje postavlja rukovodstvo firme u smislu prometa i ostvarivanja planova, su u osnovi njegov posao.
Account Payable Specialist – Specijalista za knjigovodstvo ulaznih računa
Kao deo tima finansija, zadatak specijaliste je da konstatno prati i obrađuje račune dobavljača, a za – problematične račune i da stupi u kontakt sa firmama dobavljačima i isporučiocima roba i usluga. U ovaj posao može da spada i držanje kontakta sa drugim delimično knjigovodstveno vezanim poslovima, gde spadaju banke, obračun putnih troškova, osiguravajuće kuće ili druge firme.

Aftermarket Sales Manager – Menadžer prodatih proizvoda

Ova se pozicija javlja pretežno kod firmi čija je delatnost pružanje usluga u vezi tehničkih proizvoda. U delokrug rada spadaju poslovi vezani za isporučene proizvode (uglavnom velike tržišne vrednosti).
kao što su servisiranje, pomoć prilikom ugradnje i prve upotrebe proizvoda, konzalting, kontrola korišćenja proizvoda u čijoj je realizaciji učestvovao.

Business analyst- Analitičar poslova

Pozicija je u smislu posla smeštena između marketinga i finansija, ponekad se naziva i kontrolorom prodaje. Prati rezultate realizacije radne jedinice za grupu proizvoda, prati konkurentske proizvode, njihove cene, učešće u podeli tržišta sopstvene i konkurentskih firmi, posebno prati promene na tom segmentu. Na osnovu svih podataka uspostavlja dijagrame kretanja i trendove za buduće delovanje firme i izvlači i donosi zaključke o potrebnim akcijama.

Business Consultant/Trener – Vodeći poslovni savetnik

Pozicija vodećeg savetnika se javlja samo na delu pružanja usluga. Pokriva je stručno lice koje rukovodstvu i firmi daje savete strateškog karaktera. Na taj način potpomaže uspešnost u realizaciji Kompanije.

Business Unit Manager – Menadžer divizije/radne jedinice ili grane

Menadžer je podređen direktoru i prema njegovim uputstvima odgovara za vođenje određene grane/poslovne jedinice/divizije. Za taj deo on priprema planove poslovanja, planira troškove i odgovoran je za marketing. Učestvuje u izboru svojih saradnika, njihovoj obuci, planira i kontroliše njihov rad.

Business Development Manager – Menadžer razvoja

Ovaj posao se utoliko razlikuje od zadataka realizacije, što menadžer razvoja sarađuje sa regionalnim timovima, učestvuje u razvoju novih segmenata realizacije, ili uvođenju novih proizvoda u novom geografskom regionu il određenoj industrijkoj grani. Cilj je da se obezbedi efikasno korišćenje radne snage u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, a sve u saradnji i saglasno zahtevima i očekivanjima kupaca i sopstvenih saradnika. Redovno i tesno sarađuje sa drugim kolegama koje rade na realizaciji prodaje.

Brand Manager – Menadžer brenda

Bavi se zastupanjem jednog ili više proizvoda, što zavisno od firme može obuhvatiti i posao marketinga, prodaje ali i operativne poslove vezani za brend.To može da obuhvata uvođenje novih proizvoda na tržište, ciljne kampanje za povećanje prodaje, organizaciju stručnih seminara, tehničkih brošura, flajera, narudžbe robe pa i logistiku.U stalnom je kontaktu sa raznim delovima stručnih timova vezanih za brend – i na međunarodnom tržištu.

Business Consultant/Coach – Vodeći savetnik/trener

Ključna pozicija savetnika javlja se samo na delu vezanom za usluge. Posao pokriva takvo stručno lice koje firmu i rukovodstvo savetuje u strateškom donošenju odluka. Cilj je rezultatski uspešnije poslovanje kompanije.

Call Center Manager – Menadžer za kontakte sa kupcima

Call Center-i mogu da deluju samostalno unutar firme, a kod manjih firmi i u udruženom centru za više firmi (centar za usluge).U oba slučaja zadatak menadžera je izrada i praćenje strategije za deo tima koji realizuje ulazne i izlazne pozive, formiranje tima za taj deo posla i kontrola obavljanja posla . Nadalje obezbeđenje nesmetanog rada i po mogućstvu podizanje nivoa efikasnosti centra, sve do ličnog angažovanja u rešavanju nastalih težih pitanja.

Call center operator -Operator call centra

Saradnici na ovom poslu se bave direktnim telefonskim kontaktima sa strankama, kupcima i uopšte partnerima firme. Zadatci se usklađuju sa poslovima, marketingom, proizvodima i uslugama firme.Sa ovom vrstom poslova često se srećemo kod banaka, osiguravajućih kuća, turističkih agencija i telekomunikacionih firmi.Osnovni zadatak operatora je osigurati odgovarajuću informaciju, voditi računa o reklamacijama, pružati pomoć i obezbediti potrebnu identifikaciju kupaca i partnera.

Chief Accountant – Šef računovodstva/knjigovodstva

Osnovna delatnost šefa je vođenje odeljenja knjigovodstva, stručna pomoć i nadzor posla, kao i vođenje knjigovodstva. Nadalje je zadatak priprema godišnjih izveštaja, organizacija i sprovođenje audita, osiguranje odgovarajućih zakonskih okvira vezanih za struku, pravovremeno davanje mesečnih, kvartalnih i drugih izveštaja, sve do završnog računa, kao i pribavljanje i kompletiranje potrebnih dokumenata i potvrda – te njihovo arhiviranje – čuvanje, uz naravno osiguranje osposobljenosti i dnevne obaveštenosti celog odeljenja u vezi zakonskih regulativa.

Controlling assistant – Asistent kontrolinga

Ovo je finansijsko- privredna kategorija, sa poznavanjem finansija, računovodstva, pa je uputno za to radno mesto raspisati konkurs. Obuhvata pripremu brojnih izveštaja, vođenje priliva /odliva sredstava, praćenje limita, vođenje i osiguravanje elemenata za delatnost. Ogroman broj podataka treba pratiti, i neophodna je sposobnost analitičkog pristupa kao i detaljno poznavanje tabelarnih računarskih programa za formiranje i plasiranje tabela rukovodstvu.

Controlling manager – Šef kontrolinga

Kod manjih firmi može popunjavati i rukovodeću poziciju, ali kod većih firmi mesto mu je u finansijama gde je rukovodilac finansija nadređena osoba. Kod ovog opisa poslova naziv poslovni menadžer se takođe može pojaviti, a isto tako i kontrolor finansija.

Cost analyst/risk analyst – Analitičar troškova/analitičar rizika

Obe pozicije su unutar finansija ali kako i samo ime govori, drugačije su fokusirani poslovi, jedan se bavi praćenjem troškova a drugi pokušava da identifikuje moguće faktore rizika. Obe pozicije su u funkciji ispomoći rukovodstva u odlučivanju unutar firme. Ima firmi gde ih zovu jednostavno analitičarima, a ponegde i kontrolorima.

Credit Controller – Rukovalac plasmana

Ovu poziciju netreba mešati sa nekom vrstom uterivanja dugova.Pozicija spada u finansije. Opseg posla može biti deo opštih poslova u finansijama, ali kod većih firmi to predstavlja samostalan delokrug rada. U osnovi radnik sa dužnom pažnjom prati račune kupaca i održava sa njima stalan kontakt, praćenje limita takođe spada u delokrug rada, kao i održavanje veza sa advokatskim kancelarijama, firmama za praćenje ili otkup dugova, kao i sa bankama.

Customer Administrator – Administrator stranaka/kupaca


Ovo su klasični administrativni poslovi. Radnik pruža administrativnu pomoć u radu za više menadžera. To može biti vođenje prepiske, primanje ulaznih poruka stranaka telefonom,održavanje i ažuriranje baze podataka kupaca, prevođenje itd. Poslovi mogu biti dopunjeni i davanjem izveštaja, davanjem i izradom raznih pokazatelja vezanih za kupce, priprema prezentacija i slično.

Customer Service Executive – Saradnik za usluge

Zadatak je da obezbedi odgovarajući nivo usluga na datom području, što u prvom redu obuhvata zahteve kupaca kao i njihove narudžbe, uz praćenje i rukovanje istima. Uz to ovde spada i davanje informacija kupcima vezano za usluge ili proizvode, kao i rukovanje sa ulaznim reklamacijama ili žalbama. Informacije dobijene od kupaca radnik unutar firme dalje prenosi odgovarajućim timovima.

Deployment Specialist – Specijalista za primenu/Specijalista implementacije

Takva vrsta stručnog lica koje je odgovorno za uvođenje programa i instalacije programa, testiranje istih, a odgovoran je i za njihovo povezano delovanje i nesmetano priključivanje poslovima. Podrazumeva se široko poznavanje računarskih aplikacija od njihovog uvođenja, pa sve do besprekornog rada aplikacija.

Direct Marketing Executive – Saradnik na direktnom marketingu

Direkt Marketing je sredstvo u rukama firme koje obezbeđuje neposrednu komunikaciju vezanu za vrednost proizvoda i usluga - prema korisnicima. Tu spada Direct mail (DM pisma), usluga koja obuhvata pisanje tekstova, kreativno planiranje, izvršavanje, slanje, prijem i analiza odgovora od kupaca, formiranje baze podataka kupaca i njihovo vođenje, uvođenje i sprovođenje posebnih promotivnih aktivnosti, kampanje za poboljšanje imidža, telemarketing, kao i usluge izdavača ili štamparija vezano za uređivanje štampanih materijala.

ERP Consultant-ERP konsultanat


ERP je skraćenica za engleski „Enterprise Resource Planning” što bi značilo planiranje radne snage kompanije. Sistemi ERP-a objedinjuju pojedinačne funkcije unutar firme vezane za resurse radne snage, marketinga, finansija, logistike itd. u kompaktan sistem, kako bi se korišćenje moglo voditi integralno, kao i da se pojedniačne transakcije mogu koristiti posebno.

Executive assistant – Asistent/pomoćnik/ menadžera

Asistent menadžera je poslovni sekretar kompanije pozicioniran više od sekretara. Nije potreba viša sprema, dovoljna je i srednja sprema ali je zahtev pouzdano znanje stranog jezika , tečno znanje maternjeg jezika se podrazumeva, kao i (najčešće) engleski na komunikacionom nivou, kako pismeno tako i usmeno. Asistent podržava rad rukovodioca u svakodnevnim poslovima, što se uglavnom svodi na izvršavanje administrativnih poslova. Aktivno učestvuje pripremi raznih izveštaja . Organizuje poslovne sastanke rukovodioca, prima goste, stranke i parnere.

Facility Manager – Rukovodilac održavanja

Ukoliko se u oglasu za prijem radne snage traži radnik na održavanju, misli se na radnika za održavanje same zgrade i kancelarija. Ova pozicija odgovara za potpuno održavanje zgrade kao i za posebne usluge vezane za zgradu (recimo spremanje kancelarija, najamnina itd.), koje okativnosti planira, organizuje i sprovodi.

Financial analyst-Analitičar finansija

Ovaj posao spada u kategoriju analitike finansija. Rukovodiocima koji odlučuju unutar kompanije daje informacije i proračune vezane za pojedine aktivnosti. Ekonomisti sa usmerenjem finansija više ili visoke spreme predstavljaju najbolji izbor za ovako radno mesto. Na tržištu radne snage, diplome ovih usmerenja uz knjigovodstveno poznavanje materije, imaju prednost.

Financial Controller – Kontrolor finansija

Čest je slučaj da ova pozicija nije jednoznačna. Ima slučajeva da radnik radi pored glavnog knjigovođe, dok u drugim kompanijama recimo radi osim knjigovodstvenih poslova i na pripremi i kontroli izveštaja i proračuna u računovodstvu. U osnovi potrebno je dobro poznavanje računovodstva i kontrolinga, ili pak da poznaje detaljnije sisteme audita, a najbolje rešenje je poznavanje sve tri oblasti.U svakom slučaju zahtev je viša stručna sprema ekonomskog usmerenja sa minimum 3-5 godina radnog iskustva, kao i dobro poznavanje engleskog na konverzacionom nivou.

Financial manager, CFO (Chief Financial Officer) – Rukovodilac finansija/privrede

Odgovoran je za celokupnti sektor privređivanja kompanije – a ovde spadaju osim finansija i kontroling, unutrašnja kontrola i poslovna finansijska informatika.Učestvuje u izradi strateških planova kompanije, dajući potrebne informacije. Učestvuje isto tako i u izvršavanju operativnih poslova u finansijama, odnosno rukovodi licima koja ove poslove izvršavaju.

General manager/Managing director/CEO (Chief Executive Officer) – Generalni direktor/izivršni direktor

Izvršni direktor je pozicija koja se javlja kod DOO i Komanditnih društava, dok se generalni direktor kao pozicija javlja kod složenijih i veći kompanija tipa holdinga i slično.U oba slučaja radi se o prvom čoveku kompanije sa neposrednom odgovornošću i obavezama izveštavanja prema vlasniku ili vlasnicima kompanije.U skladu sa tim, preko funkcionalnih rukovodilaca – odgovoran je za vođenje cele kompanije, kao i za određivanje načina vođenja i izvršavanja poslova svih rukovodilaca. Njegov je posao priprema i izrada strateških planova razvoja i operativnog vođenja poslova za postizanje ciljeva putem saradnika. Priprema i izrađuje biznis plan (poslovni plan), izveštaje, i daje procene za iste. U nekim slučajevima poslovi mogu biti značajno prošireni u pojedinim oblastima kao što je reorganizacija kompanije, uvođenje na specifična tržišta itd.

HR (Human Resources) Manager – Rukovodilac resursa radne snage (nekada direktor kadrovskog sektora)

HR menadžer nije specijalizovan za vršenje samo jednog posla već rukovodi i pojedinim oblastima HR-a gde spadaju, obračun ličnih dohodaka, radni odnosi, izbor i najam ili zapošljavanje radnika, obuka novih zaposlenih itd. Odgovoran je za organizaciju i pripremu planova kod sporovođenja poslova unutar HR-a. Učetsvuje u izradi ili sam formira sistem raspodele dohodaka u smislu nagrađivanja radnika, kompenzacija, bonusa itd.Definiše i izrađuje sistem za način isplate prema rezultatima rada. Član je rukovodstva kompanije a u slučaju međunarodnih kompanija ima za stalan zadatak i održavanje kontakta sa HR rukovodiocima u inostranstvu.

HR-generalist – Opšti radnik u HR diviziji

Nije specijalizovan za jedan posao u okviru kadrova (HR-a). Između ostalog radi i poslove pribavljanja i izbora radne snage, njihovog prijema u kompaniju, vodi računa o opisima poslova za pojedina radna mesta i ažurira ih, te ažurira i sisteme nagrađivanja na osnovu rezultata, i kafeterije (razni bonusi radnicima kompanije).U njegove zadatke spada pronalaženje i izbor novih radnika, organizacija obuke novih radnika i izrada kompenzacionih paketa za isplate naknada.Najčešće posao tog usmerenja (sa više ili visoke škole) radnik počinje kao asistent za HR, da bi kasnije dobio zvanje specijaliste a nakon određenog iskustva i dalje napredovao do HR-rukovodioca

Industrial Engineer – Tehnički inženjer

U okviru proizvodnje, ovaj inženjer ima kao glavni zadatak da analizom efikasnosti, planiranjem, podizanjem nivoa proizvodnje, analizom i planiranjem ergonomije, planiranjem serijskih poslova mašina, izradom opisa poslova pojedinih tehničkih lica – pomaže i obezbeđuje nesmetan rad tehničkog sektora pojedinih divizija.Osnovni mu je zadatak podizanje efikasnosti proizvodnje, uz tesnu saradnju sa svim odeljenjima proizvodnje.Industrijski (tehnički) inženjer uglanvom radi kod većih kompanija u okviru jednog segmenta proizvodnje za koje su nadređeni inženjerski timovi. U svakom slučaju je neophodna viša stručna sprema tehničkog usmerenja – u prvom redu je to mašinski inženjer, a u slučaju da kompanija raspolaže međunarodnim delom ili delovima, neophodno je i solidno znanje stranog jezika.

IT architect – Arhitekta IT tehnologije

Naravno nema nikakve veze sa arhitekturom u smislu gradnje. Glavni zadatak je planiranje arhitekture informatičkog sistema, za pojedine kompleksne razvojne zadatke, dovođenje i spajanje pojedinih sistema u integralni sistem, preglednost odvijanja radnih zadataka kao i pomoć rukovodiocima pojedinih projekata. Nikako nije početnički posao, potrebno je bar 3-5 godina radnog iskustva na stručnom polju – učešćem u većim razvojnim timovima.

Internal Auditor – Unutrašnji kontrolor

Daje stručnu i objektivnu procenu menadžmentu za rukovođenje, i daje procene faktora rizika, kontrole procesa proizvodnje sve do odlučivanja. Nezavistan je i u cilju povećanja efikasnosti kompanije u postizanju ciljeva, mora davati objektivne informacije.

IT (Information Technologies) Poslovni Analitičar (za informatičke tehnologije)

Analitičari podržavaju kontakte pojedinih divizija (grana) odnosno poslovnih jedinica kompanije sa informatičkim timom. Njihova se uloga svodi na neku vrstu „tumača“, što znači da procenjuju poslovne zahteve pojedinih divizija (marketing, odnosi sa javnošću, finansije itd.) i to onda prevode na informatički jezik, tj. dopunjavaju te zahteve sa specifikacijama i zahtevima koje postavlja IT tehnologija radi mogućnosti aplikacije.

IT Help Desk – IT Pomoć

Radnici ovog odeljenja daju potrebne odgovore na jednostavnije informatičke probleme. Mnogi od njih i nisu informatičkog usmerenja ili školske spreme, ali su obučeni da identifikuju informatičke probleme i na njih daju adekvatne odgovore. U slučaju da je problem ozbiljnije prirode, ili je potrebno posebno stručno znanje, radnici pitanje prosleđuju odgovarajućem delu zaduženom za informatiku.

IT Manager – Menadžer za IT

Odgovoran je za vođenje informatičkog dela tima u kompaniji. Posao predstavlja grupu zadataka na razvoju, održavanju informatičkih sistema, kontroli rada svojih saradnika, kao i stalan razvoj dopunjavanje i obuku kadra za novije informatičke poslove. Stalno prati rad informatičkih sistema u kompaniji, daje predloge rukovodstvu vezane za dalji razvoj i usavršavanje informatičke obrade podataka za kompaniju. Nadzor vrši nad informatičkim projektima već prilikom njihovog planiranja, a zatim i kod izvođenja, te novim projektima uvodi savremene metode primene u IT.

IT Service Manager – Menadžer IT usluga

Rukovodilac koji je odgovoran za informatički deo kompanije, ima višegodišnje iskustvo u menadžmentu. Od uobičajenog IT menadžera se razlikuje po tome što i sam uzima učešća u predstavljanju proizvoda i usluga kompanije.

Key Account Manager – Menadžer za kontakta sa ključnim klijentima

Ovaj menadžer održava kontakte sa istaknutim kupcima i partnerima (koji imaju recimo najveći promet, ili se ističu na neki drugi način – svakako da su iznad prosečne klijentele).Ima veća ovlašćenja od radnika prodaje, može da sklapa ugovore prema posebnim zahtevima kupaca, može da daje rabat, organizuje i vodi kampanje za te kupce.

LAN (Local Area Network) Manager-LAN Menadžer

LAN menadžer je odgovorni rukovodilac za lokalne računarske mreže. Njegov je zadatak da unutar kompanije te mreže besprekorno rade. Proces počinje još kod planiranja i projektovanja umrežavanja računara u mrežu, pa sve do fizičkog završavanja mreže, probnog rada i puštanja u rad. Kod manjih kompanija LAN menadžer sam obavlja ovaj posao, dok kod kompanija sa više stotina korisnika računara - u njegovu ingerenciju spadaju administratori računarskog umrežavanja.

Logistics assistant – Pomoćnik za Logistiku

Na ovu poziciju se obično javljaju početnici sa 1-2 godine radnog iskustva. U opisu poslova se nalaze poslovi vezani za uvoz i izvoz u smislu pripreme dokumentacije, organizacija prevoza i dostave proizvoda, kontrola stanja skladišta, izrada izveštaja rukovodiocu logističkog odeljenja.

Logistics manager/director – Menadžer logistike

Rukovodilac odeljenja logistike koji koordinira rad odeljenja, sastavlja troškovnik odeljenja, sačinjava izveštaje privrednim rukovodiocima koji u hijerarhiji stoje više, planira i sprovodi skladištenje sa procenom troškova skladištenja.. Sklapa ugovore za logističke usluge.

Logistics Planner -Planer logistike

Ovaj naziv pokriva dve vrste poslova. Kod porizvodnih kompanija on pokriva planiranje svih resursa potrebnih za nesmetano odvijanje proizvodnje. Zatak planera je da na osnovu predviđanja prodaje izračuna i odredi rokove za pribavljanje potrebnih resursa za prozvodnju prema predviđanjima, uzimajući u obzir vremena potrebna za isporuke i dostave pojedinih resursa proizvodnji, kao i da rokovno podesi količine artikala koji treba da se proizvedu.

Office Manager – Menadžer /šef/ kancelarije

Obuhvata delokrug rada menadžera kancelarije. On je odgovoran za nesmetan rad kancelarije, što znači da vodi ulazne telefonske pozive, faks poruke, ulaznu poštu, email poruke, nabavlja potrebna sredstva za rad kancelarije, u dnevnom je kontaktu sa partnerima kompanije kao i sa njihovim radom i zahtevima, priprema i predaje rukovodstvu kompanije nedeljne i mesečne izveštaje o aktuelnim delatnostima kancelarije.

Operations Manager – Operativni menadžer

Kod međunarodnih kompanija u čijem se sastavu nalazi više firmi to mora biti osoba sa višegodišnjim iskustvom u menadžmentu, čiji je zadatak između ostalog svakodnevno vođenje lokalnog tima (neke date divizije -dela kompanije), njihovo motivisanje, kao i rešavanje svakodnevnih problema divizije.

PR (Public Relations) Manager – Menadžer za odnose sa javnošću / rukovodilac komunikacija

Njegov je zadatak organizacija komunikacija spoljnjih i unutrašnjih kontakata kompanije, formiranje strategije sponzorisanja i sprovođenje te strategije.Vodi sve kontakte sa medijima, te sarađuje i valorizuje kampanje sa stanovništvom, kao i za poslovne kampanje vezane za kompaniju. Čest je slučaj da ima i savetodavnu ulogu uz visoke rukovodioce kompanije, pri čemu ih priprema za efikasno vođenje komunikacija sa partnerima.

Product Safety Manager – Menadžer osiguravanja kvaliteta proizvoda

Cilj njegovog rada je da se bavi stručnim nadzorom proizvoda sa stanovišta njihove sigurnosti i zakonitosti vezanih propisima za određene proizvode.Glavni zadatci su koordinacija pri nadzoru kvaliteta proizvoda, uzima učešća u procesima razvoja proizvoda, nadgleda i sugeriše pridržavanje zakonom propisanih normi pri realizaciji proizvoda – prati promene zakonskih regulativa, vodi računa o rokovima važenja pojedinih proizvoda, vrednuje i sprovodi stalno praćenje i primenu zakonom propisanih normi i uslova korišćenja pojedinih proizvoda, priprema i sprovodi izradu politike vezane za sigurnost proizvoda za tržište, kontroliše ostale interne dokumente sa stanovišta struke koji su vezani za proizvodne artikle kompanije.

Production Manager – Menadžer proizvodnje

U velikim kompanijama koje imaju i više stotina zaposlenih u bazi proizvodnje - ova pozicija predstavlja jednog od ključnih rukovodilaca organizacije. Zadatak mu je organizacija celokupnih aktivnosti proizvodnje, njihova kontrola kao i usmeravnje i vođenje proizvodnje. Redovno doprinosi tehnološkim i tehničkim razvojnim potezima u cilju povećanja efikasnosti i poboljšanju kvaliteta u proizvodnji.Sa pažnjom prati procese proizvodnje, razvoj pojedinih operacija, u cilju otklanjanja eventualno nastalih grešaka, radi obezbeđenja konstatnog podizanja nivoa efikasnosti proizvodnje.

Property Manager – Menadžer za nekretnine

Zadatak je vođenje računa o svim nekretninama koje predstavljaju imovinu kompanije.
Usmerava i nadzire poslove održavanja imovine, te troškova koji pri tome nastaju.. Vodi kontakte sa firmama i partnerima koji unajmljuju nekretnine i kontrolilše postojeće ugovore o najmu te sklapa nove. Kontroliše usluge vezane za nekretnine, rukovodi pri sklapanju ugovora sa podisporučiocima. U saradnji sa tehničkim osobljem dugoročno planira obnovu zgrada, održavanje istih, definiše potrebne investicije za te aktivnosti, te sačinjava troškovnik.Daje predloge za dugoročno korišćenje nekretnina.

Purchasing Manager – Menadžer rukovodilac nabavke

U glavne zadatke ovog rukovodioca spadaju aktivnosti utvrđivanja boniteta pojedinih isporučilaca odnosno dobavljača, vrši izbor dobavljača, nadgleda prispele ponude dobavljača, gradi nove kontakte sa novim dobavljačima, vodi pregovore u vezi cena dobijenih od dobavljača. Utvrđuje osnovne parametre i uslove koje ugovor sa dobavljačima mora da ispunjava i sklapa ugovore sa podizvođačima. Pregleda i analizira postojeće strukture i tržišne strategije i zavisno od toga daje predloge za promene potrebne da se uveća profit kompanije.

Product Manager – Menadžer proizvoda

Menadžer proizvoda obuhvata vođenje i zastupanje jednog ili više proizvoda, što u zavisnosti od kompanije može obuhvatiti i poslove marketinga, prodaje i naravno operativne poslove vezane uz zastupanje.To može biti uvođenje novih proizvoda na tržište, sprovođenje kampanja u cilju povećanja prometa, organizacija stručnih seminara i konsultacija, izrada brošura i flajera, narudžbe robe kao i uz to vezana logistika.U stalnom je kontaktu sa raznim delovima timova unutar kompanije, i na međunarodnom tržištu.

Quality Manager – Menadžer kontrole kvaliteta

U idealnom slučaju on je pod ingerencijom generalnog direktora a odgovoran je za nesmetano funkcionisanje celokupnog sitem kontrole kvaliteta u kompaniji.Delovanje je povezano počev od nabavke po pravilima sistema, vrši pripremu propisa za pridržavanje sistema kontrole kvaliteta kod zaposlenih – pa sve do razvoja i kontrole sprovođenja sistema U prvom redu ovo se odnosi na proizvodne kompanije- ali se može primeniti i kod kompanija koje rade samo usluge ili trgovinu i realizaciju proizvoda.

Recruiter – Saradnik za izbor zaposlenih

Stručno lice u kompaniji čiji je isključivi zadatak da se bavi regrutiranjem novih saradnika, počev od raspisivanja konkursa, pa zaključno do njihovog stupanja na dužnost. U principu je više specijalizovana osoba od saradnika u HR službi. Kompanije zapošljavaju ovakvog radnika u slučaju proišrenja delatnosti (recimo otvaranja novog dela porizvodnog pogona), ili pak ako je potrebna stalna regrutacija nove radne snage (recimo usled veće fluktuacije kadrova) u kompaniji.Osim pozavanja poslova HR divizije, potrebno je radi uspešnog rada i poznavanje određenog sektora bilo proizvodnog bilo uslužnog – imajući u vidu da mu je praktično svakodnevni zadatak da pribavlja i zapošljava radnu snagu potrebnih kvalifikacija i odgovarajućer radnog iskustva.

Researcher – Istraživač

Ovo je osoba zaposlena u kompaniji čija je delatnost posredovanje kod unajmljivanja radne snage, tesno sarađuje sa „lovcem“ na kadrove u pronalaženju potrebnih kandidata. Vrši izbor prispelilh autobiografija, a i direktno nalazi potencijalne kandidate koji se javljaju, na osnovu čega sačinjava tzv. „kratku listu“ kandidata i to predaje dalje „lovcu“ na kadrove koji vrši dalju selekciju i ugovara termine za intervju.

Sales Development Manager (FMCG) – Menadžer razvoja prodaje

Unutar kompanije pripada delu rukovodilaca kupoprodaje i/ili logistike. Cilj je da obezbedi unutar svojih kanala efikasno iskorišćenje radne snage u skladu sa strateškim ciljevima obima i očekivanja profita kompanije, te u skladu sa očekivanjima kupaca i saradnika kolega sa kojima sprovodi posao.
Glavni zatadci menadžera su analiza informacija i podataka iz kanala koji su vezani sa tržištem, izvlačenje zaključaka na osnovu analize, i formiranje predloga daljeg načina delovanja.
Redovno obilazi terene tržišta od interesa za kompaniju, sa naglaskom na praćenju tržišnih trendova, običaja i navika trgovaca a i kupaca, prati strukturne promene tržišta. Sarađuje sa odeljenjem marketinga preko kanala vezanih za planove brendova, a sarađuje i sa prodajnim delom marektinga u cilju razvoja prodaje, a korišćenjem POS (Point of sales) sistema dopunjuje sve podatke za prodaju ciljnih proizvoda. Vodi projekte razvoja, koordinacije ovih aktivnosti, prati postignuta ostvarenja u cilju dobijanja povratnih informacija za dalji razvoj i poboljšanje daljeg kontinualnog razvoja.

Sales Manager – Menadžer realizacije

To je rukovodioc tima odgovornog za realizaciju prodaje proizvoda kompanije.U njegovom je delokrugu izrada i primena strategije prodaje, obezbeđenje planiranog priliva, vođenje tima, koordinacija radnih zadataka, sve do sklapanja okvirnih godišnjih ugovora za realizaciju.

Sales Representative – Saradnik na realizaciji

Osnovna je delatnost prodaja i realizacija proizvoda kompanije, i obezbeđenje određenog priliva sredstava. U zavisnosti od razičitih strateških ciljeva za postizanje prodaje, odgovoran je za regionalni deo tržištra (geografski na primer, ili pak za određenu industrijsku oblast itd.), u okviru čega sa pažnjom neguje sve kontakte sa strankama i partnerima, a njegov je zadatak i iznalaženje i formiranje novih kupaca i potencijalnih partnera.

Sales Engineer – Inženjer prodaje

Pozicija se javlja kod kompanija sa izrazitim profilom fokusiranim na tehničke proizvode i usluge vezane za te proizvode, i obuhvata kako samu prodaju tako i podršku kupcima partnerima kojima su prodati proizvodi ili usluge. Osim prodaje usluga ili proizvoda, kupcima pruža i svu potrebnu tehničku pomoć.

SAP Consultant – Savetnik za SAP (sistem upravljanja kompanijom)

Obuhvata poslove pružanja usluga u uvođenju SAP sistema, njegovom prilagođavanju za određenu kompaniju. Tokom svakodnevnog posla, vrši preinaku modula SAP sistema (HR, finansijsk modul itd.) na način da sistem u potpunosti odgovara očekivanjima partnera. Osim uvođenja SAP sistema kod partnera/ kupaca i prilagođavanja funkcija svakom kupcu posebno, često je angažovan i na obuci korisnika sistema.

SQA (Supplier Quality Assurance) Engineer – Inženjer kontrole kvaliteta dobavljača

Njegov najvažniji zadatak je da vezano za eventualna nastala pitanja u vezi kvaliteta tokom procesa proizvodnje – održava stalne kontakte sa dobavljačima.Tokom rada kontroliše, vodi audit za poluproizvode ili proizvode od dobavljača, te ukoliko dođe do neke reklamacije na tim proizvodima, on je odgovorno lice za utvrđivanje greške i njeno otklanjanje koje mora ispratiti do samog otklanjanja. Kod uvođenja novih proizvoda on sprovodi ispitivanje prvih uzoraka tih proizvoda, uz potrebnu stručnu pomoć.Najveći broj kompanija za ovaj posao traži SQA inženjere elektro ili mašinske struke odnosno specijaliste inženjere za obezbeđenje kvaliteta. Idealni SQA inženjer, pored svega nabrojanog, raspolaže dobrim pregledom celokupnog sistema, relativno lako i brzo rešava probleme i raspolaže razvijenim komunikativnim sposobnostima.

Supply chain specialist-Spacijalista lančanog snabdevanja

Verovatno je takav naziv pogodan za ovog specijalistu. Ova se pozicija javlja često kod proizvodnih kompanija, a povremeno i u trgovini. Specijalista lančanog snabdevanja je direktni saradnik Menadžera lančanog snebdevanja. Njegov je zadatak potpuno praćenje tokova logistike za proizvodnju, počev od nabavke pa do isporuke.

System Architect – Saradnik za razvoj IT sistema

Raspolaže širokim tehnološkim poznavanjem materije, a barem u jednoj od oblasti struke, ima profesionalno znanje i iskustvo. Raspolaže iskustvom u rešavanju problema, ima dobru komunikaciju sa strankama, i drugim specijalistima razvoja IT-e. Njegov je zadatak da definiše razvojni zadatak određenog problema prema zahtevima kupca, te da poznavajući postojeću strukturu informatičkog sistema (kako softvera tako i hardvera) odredi moguće zahteve potrebne za dalje razvijanja softvera ili hardvera uz poštovanje zahteva kupca, te naznači moguće pravce razvoja.
On samostalno ili sa minimalnim angažovanjem dela tima za planiranje čiji je i on član, planira novu arhitekturu sistema sa potrebnom dokumentacijom, te daje potrebne resurse ljudi i tehničkih sredstava i izvora potrebnih za realizaciju, kao i troškovnik a sve u zavisnosti od veličine projekta. Često sprovodi i instalaciju prototipa sistema. U zavisnosti od veličine kompanije i složenosti projekta on i rukovodi projektom, te uzima učešća u analizama zahteva i posledica razvoja - kao savetnik. Budući da je u toj struci neophodno stalno osvežavanje znanja, neizostavno mora poznavati engleski jezik.

Technical Architect – Tehnički saradnik za IT

To je na najvišem nivou rangirani saradnik u tehničkom delu kompanije, koji uspostavlja kontakte sa planerima sistema razvoja IT, administratorima baze podataka, i drugim delovima informaciong sistema po potrebi. Dobro procenjuje očekivanja sistema kao i uslove potrebne da sistem nesmetano radi, na osnovu kojih podataka formira topologiju delova hardvera, i uspostavlja razvojni deo i testiranje sistema.

Technical Support Specialist-Specijalista za tehničku podršku

Ovo je tehnička pozicija uvedena za usluge kod već prodatih proizvoda, počev od predstavljanja proizvoda, preko njegovog servisiranja pa do daljeg razvoja proizvoda.Po potrebi drži treninge i obuku strankama, pri čemu detaljno upoznaje stranke sa proizvodom. Na ovu poziciju mogu konkurisati lica sa najmanje 2-3 ili više godina radnog iskustva na tom polju.

Telemarketing/Telesales Executive – Saradnik za telefonsku realizaciju

Osnovna delatnost je uspostavljanje novih kontakata ili ažurno podržavanje već postojećih. Posao obuhvata i administrativni deo vezan uz ovu delatnost, kao što je davanje ponuda, priprema ugovora itd. U principu tesno sarađuje sa ostalim kolegama iz prodaje već po prirodi posla.

Tester – Ispitivač IT

Zaposleni na ovom poslu rade na testiranju rada i funkcionalnosti softverskih proizvoda. Oni kontrolišu da se softverski proizvod preda naručiocu po mogućstvu bez greške. Izrađuju metode testiranja (postoje automatski ali i manuelni testovi), administriraju procese testiranja, te održavaju kontakte sa menadžerima prodaje i razvojnim inženjerima.

Trainer – Trener/specijalista za obuku/

Pozicija se javlja kako kod uslužnih tako i kod drugih kompanija. Trener je stručno lice, koje procenjuje zahteve za razvoj ili obuku kompanije, dela tima ili grupe saradnika – te na osnovu procene sačinjava planove obuke za različite oblasi i grupacije. Trener obavlja obuku za saradnike kojima priprema i pismene materijale kako bi lakše ovladali materijom obuke. Njegova se uloga svodi na razvoj sposobnosti saradnika putem obuke, koji sticanjem novih potrebna znanja i iskustava podižu efikasnost kompanije.
 

<< Vissza