Man at Work - Najam radne snage

Man at Work - Najam radne snageMan at Work se obavezuje da traženi broj radnika odgovarajućeg kompetennog profila, nakon brzog obavljenog vrbovanja i stručnog odabira, u određenom roku, stavi na raspolaganje Vašoj firmi.

Šta se podrazumeva pod najmom radne snage?

Najam radne snage je trojni pravni odnos u kojem Korisnik najamne radne snage i Davalac najamne radne snage dele prava i obaveze poslodavca. Treći član trojnog pravnog odnosa je radnik, koga zapošljava Davalac i iznajmljuje Korisnik.

A munkaerő-kölcsönzést az Mt 214-222§ (2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről) és a 118/2001. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályozza.

Zašto je svrsishodno angažovati firmu za najam radne snage?

• rokovi i konstrukcija najma radne snage se fleksibilno prilagođavaju potrebama Vaše kompanije
• idealno se prilagođava promenama proizvodnje i fluktuaciji radne snage
• iznajmljivanje je odlično rešenje u slučajevima godišnjih odmora ili kod privremenog nedostatka radne snage
• preuziuma poslove vrbovanja, rasterećuje ili kompletno peuzima poslove HR službe
• adminstrativni troškovi zapošljavanja terete davaoca najmljene radne snage
• korisnika ne terete troškovi ličnih dohodaka i doprinosa, niti ima obavezu poreske prijave
• usluga je na raspolaganju bez obzira na dužinu vremena angažovanja i broj radne snage

Zašto ste odabrali za partnera Man at Work?

Man at Work d.o.o je osnovano 1998. godine, PIB: 11672740-2-19 koji se nije promenio i neće ni u budućnosti.
Nikada nismo gubili partnera zbog kvaliteta.
Pošto Man at Work d.o.o spada u kategoriju velikih kompanija, nadležni organi redovno sprovode kontrolu nad radom administrativnog i računovodstvenog sistema, i smatraju da poslujemo primerno.
Prilikom rada sa partnerima prilagođavamo se lokalnim HR postupcima i procedurama (kafeterija, obračun ličnih dohodaka, troškovi).

Za ovu aktivnost raspolažemo ISO certifikatom i osiguranjem.
Raspolažemo servisima sa kvalifikovanim i iskusnim kolegama, i bazom podataka od 70 hiljada ljudi.
Proces najma radne snage od Man at Work d.o.o.

Ponuda, najam radne snage:

Cégnév: *
Név: *
E-mail cím: *
Telefonszám: *
Munkavégzés helye: *
Ellenőrző kód: *
Verification code
Új kód kérése
Üzenet *

 

<< Vissza