Man at Work - Najčesća pitanja


Kakve su mogućnosti zapošljavanja kod Man at Work?

Naši klienti su firme u proizvodnoj ili uslužnoj delatnosti, koje traže stručnu radnu snagu za razne pozicije. Među ponuđenima su razne struke i sve vrste obrazovnih profila.

Šta znači kod Man at Work-a registracija u bazi podataka? Šta se dešava sa konkursnom dokumentacijom nakon registracije?

Ukoliko se registrujete na sajtu manatwork.hu zbog opšteg interesovanja ili zbog zapošljavanja, konkursna dokumentacija se automatski unosi u bazu podataka Man at Work-a. Pošto ste tokom registracije prihvatili Izjavu o zaštiti podataka, prilikom Vaših budućih javljanja, izvestićemo Vas o informacijama, koje se tiču Vašeg eventualnog zapošljavnaja.

Šta je suština Izjave o zaštiti podataka?

Man at Work prima obavezu da rukuje konkursnom dokumentacijom poverljivo, dok kandidat prihvatanjem Izjave o zaštiti podataka prilikom registracije, odobrava da se njegova dokumentacija automatski unosi u bazu podataka, da bi dobijao izveštaje o mogućnostima zapošljavanja.

U kojim je slučajevima celishodno javljanje na konkretno radno mesto?

Svi naši oglasi sadrže informacije, kao što su mesto zapošljavanja i zahteve za popunjavanje date konkretne pozicije. Ako kandidat ne raspolže naznačenom kvalifikacijom, stručnom spremom ili znanjem stranog jezika, koji je neophodan na datom radnom mestu, njegov prijava na konkurs se nažalost ne uzima u obzir.

Na šta je važno usmeriti pažnju prilikom konkurisanja?

Vredi usmeriti pažnju na sitnije detalje, kao što su tačni podaci primaoca, naziv firme/konzultanta/pozicije, referentni broj oglasa, koji služe za jednoznačnu identifikaciju pozicije na koji se konkuriše, isto je potrebno naznaciti i „predmet konkursa”, jer se time u značajnoj meri olakšava zadatak HR konzultanta.

Rado bih se javio, ali momentalno ne mogu priložiti fotografiju i autobiografiju, mogu li se javiti bez njih?

Ako nemate CV ne možemo Vam pomoći, pošto je biografija osnova za selekciju kandidata za datu poziciju. Fotografija nije neophodna.

Šta znače navedena očekivanja u oglasima?

Očekivanja, u svakoj prilici, formulišemo u skladu sa dobijenim informacijama, koje nam ustupa naš Partner, i od njih nemožemo odstupiti.

Zaista je potrebno poznavanje stranih jezika? Šta se podrazumeva pod tečnim govorom i šta pod komunikacijom na nivou razgovora?

Ako smo naznačili bilo koji nivo poznavanja stranog jezika, to je uvek stvarni zahtev našeg Partnera. Svaki put obavljamo kratak intervju na stranom jeziku. Poznavanje jezika na nivou razgovora je najniži, na nivou komunikacije je srednji stupanj vladanja jezikom, a tečni govor je najviši stupanj, to jest poznavanje stručnog jezika.
U oglasu je naveden telefonski broj.

U kom je slučaju celishodno telefonom kontaktirati konsultanta?

Ako imate pitanja u vezi oglasa slobodno kontaktirajte konsultanta telefonom. Međutim ne dajemo informaciju o identitetu partnera poslodavca, kao ni o ličnom dohotku, sve dok ne dobijemo konkretnu konkursnu dokumentaciju (autobiografiju) koja se odnosi na traženu poziciju.

Šta se dešava sa konkursima, koji odgovaraju raspisanim uslovima, očekivanjima?

Kolege konsultanti vrše selekciju ulazne ponude, zatim izaberu kandidate na osnovu raspoloživih informacija, nakon čega dolazi do mogućnosti ličnog ili telefonskog kontakta sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Šta se dešava prilikom ličnih razgovora?

Prilikom intervjua konsultant daje informacije kandidatu o detaljima pozicije, o aktivnostima budućeg poslodavca, o načinu izbora i obavlja prvi intervju na stranom jeziku. Tražimo detaljan opis stručnih iskustava.

Osim autobiografije šta je još potrebno?

Eventualno dokumenti o stručnoj spremi, svedočanstva, motivaciono pismo i poziv na referentni broj, koji se traži u oglasu.

Mogu li tražiti kakvu pomoć u sastavljanju biografije i motivacionog pisma?

Naši konsultatnti će vam stajati na raspolaganju po svim pitanjima, preko telefona, emaila ili lično.

Mogu li saznati nešto više o budućem poslodavcu?

Na zahtev naših partnera njihova imena i nazive kompanija, nismo u mogućnosti da objavimo. Prilikom ličnog intervjua dajemo sve informacije o našem partneru, i o svim okolnostima što nam stoje na raspolaganju o datoj poziciji.

Da li postoji mogućnost, da me poslodavac lično kontaktira? Kada počinju razgovori? Kada stiže moj CV kod budućeg poslodavca?

Konkursni materijal šaljemo tek posle usaglašavanja sa kandidatom – putem telefona ili lično – nakon toga se može očekivati neposredan kontakt.

Zašto ne dobijam povratnu informaciju nakon javljanja na konkurs?

Dobijate automatski odgovor, ako je konkurs poslat elektronskim putem na neku od naznačenih email adresa, i nakon unošenja u našu bazu podataka. Svakoga obaveštavamo najkasnije nakon konačnog odabira kandidata.

Koliko staje posredovanje?

Besplatno je za osobe koji traže posao.

Mene interesuje Austrija, Nemačka ili Slovačka, imam li realne šanse?

Man at Work je u poslovnom kontaktu sa stranim partnerima, njihovi konkursi se nalaze na našem sajtu. Postoje mogućnosti da zaposleni kod naših Partnera mogu raditi i u inostranstvu.

Kako se deaktivira/briše moj CV?

Možete prijaviti Vaš zahtev za dektivaciju na email adresu: adatvedelem@manatwork.hu


 

<< Vissza