Man at Work - Munkaszerződés

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A munkaszerződés jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg. A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzés helyében. A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait.

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja

  • a munkaköri feladatokról,
  • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről,
  • az irányadó munkarendről,
  • a munkabér egyéb elemeiről,
  • a bérfizetés napjáról,
  • a munkába lépés napjáról,
  • a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
  • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
  • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e,
  • illetve a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács.

A tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni.

Vonatkozó jogszabály:

Munka Törvénykönyve 76. §

<< Vissza