Man at Work - Motivaciono pismo

Man at Work - Motivaciono pismo

Koja je svrha pratećeg pisma?

Jedan od glavnih ciljeva je, da probudi interesovanje HR saradnika. Drugi cilj je da suvoparne informacije iz biografije dopuni činjenicama, koje pružaju stvarnu sliku podnosioca zahteva.

Kako početi?

Dobro sastavljeno motivaciono pismo daje utisak da je kandidat upoznat sa delatnošću firme, dovoljno je motivisan, i zahvaljujući stručnom iskustvu može ponuditi ispravna i korisna rešenja na izazove i probleme preduzeća.

Šta su potrebe budućeg poslodavca?

Kandidat mora biti načisto sa svojim ciljevima, i mora sagledati u kolikoj meri oni odgovaraju zahtevima u konkursa.

Zašto svoju budućnost zamišljate baš u dotičnoj firmi? Šta privlači kandidata u proizvodnji, u filozofiji ili organizacionoj kulturi kompanije?

Šta treba da sadrži motivaciono pismo?

Sadžaj pisma treba da je jedinstven, ubedljiv i efikasan, neka kandidat pokuša sastaviti personalizovan tekst upućen budućem poslodavcu. Poželjno je izbegavati strane reči, dugačke rečenice, stručno-tehničke i suvisle izraze. Neka je sastav frapantan ali logičan. Izbegavajte uslovne rečenice, jer odaju nesigurnost. Obratite pažnju na pravopis, pridržavajte se formalnih zahteva. U stilu i spoljnom izgledu prateće pismo treba da je u skladu sa autobiografijom.

 

<< Vissza