Man at Work - Minimálbér

moneyMi is az a minimálbér?

A minimálbér a kötelezően fizetett legkisebb munkabér.

Mikor kötelező a minimálbér megállapítása?

A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény, a továbbiakban: Mt.) szerint a minimálbér alkalmazása kötelező az alábbi esetekben:

  1. Személyi alapbérként vagy teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár. A teljesítménybéres, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló teljesítménykövetelményét úgy kell megállapítani, hogy ennek száz százalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén legalább a legkisebb munkabért megkaphassa. Ezen szabályok alapján megállapított bér a felek közös megegyezésével sem lehet alacsonyabb a minimálbérnél.
     
  2. Meghatározott körben, illetve területen érvényesülő kötelező legkisebb munkabért kell megállapítani, ha ez a munkafeltételeket figyelembe véve szükséges.

Személyi alapbérnek közalkalmazottak esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét kell érteni.

A fenti rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. A minimálbér alkalmazása marad azoknál a munkavállalóknál, akik teljesen szakképzetlenek, vagy nem a szakmájukban dolgoznak.

Mikor lehet eltérni a minimálbértől?

A munkáltató, a felek közötti megállapodás és a kollektív szerződés sem térhet el a munkavállalóra hátrányosan a minimálbérre vonatkozó rendelkezések alól. Az Mt. úgy fogalmaz, hogy a kizárólag a garantált bérminimum mértékétől lehet eltérni, kollektív szerződésben lehet erről megállapodni, azonban a kollektív szerződésben megállapított garantált bérminimum összege sem lehet kevesebb a minimálbérnél.

A minimálbér és garantált bérminimum összege

2011

A Kormány megalkotta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) kormányrendeletet. A rendelet személyi hatályát tekintve kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra (ideértve a közalkalmazottakat és a közszolgálati jogviszonyban állókat is).

A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől:

havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,money
• hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,
• napibér alkalmazása esetén 3 590 forint,
• órabér alkalmazása esetén 449 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma, a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől számítottan:

• havibér alkalmazása esetén 94 000 forint,
• hetibér alkalmazása esetén 21 650 forint,
• napibér alkalmazása esetén 4 330 forint,
• órabér alkalmazása esetén 541 forint-ban állapította meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének - ideértve a tiszta teljesítménybért, illetve az esetleges biztosított (garantált) munkabért is - abban az esetben kell elérnie a minimálbér összegét, ha a dolgozó mind a megállapított teljes munkaidőt, mind pedig a teljesítmény-követelmény száz százalékát teljesítette.

A 449 forintos órabért arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb, és arányosan csökkentett mértékben kell számolni, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál rövidebb.

Részmunkaidős munkakör esetén - ahol a tényleges munkaidő a teljes munkaidőnél rövidebb - az előzőekben említett, hónapra, hétre, napra megállapított minimálbértételt a tényleges munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni. Az órabértételt a kötelező legkisebb órabér összegének alapulvételével, annak az előzőekben ismertetettek szerint arányosan változó összegével kell számolni.

Adózás 2011

A nettó bérek az szja-szabályok gyökeres változása miatt ettől eltérően módosultak. A legtöbbeket érintő új szabály szerint 2011-től a jövedelmek 16 százalékát kell személyi jövedelem adóként (szja) befizetni. Az adócsomag differenciáltan érint mindenkit attól függően, hány olyan gyereke van, aki után családi pótlékra jogosult, a családi kedvezmény ugyanis csökkenti az adóalapot. Ez már egy gyermektől, és  jövedelemkorlát nélkül érvényesíthető, mértéke egy és két eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 62 ezer 500 forint, három és több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 206 250 forint.

A magánszemélyeknek 2011-től valamennyi jövedelmük után 16 százalékos kulccsal kell adózniuk.  Az adójóváírás idén havonta maximum 12 100 Forint (2010-ben 15 100 Forint volt), amelyet teljes mértékben 2 750 000 forintos éves jövedelemig, csökkenő összegben pedig 3 960 000 forintos éves jövedelemig lehet érvényesíteni.

<< Vissza