Man at Work - Man at Work

Man at Work - Man at Work

Man at Work je garancija kvaliteta HR usluga. Ponosni smo što imamo više stranih partnera, s kojima sarađujemo zamalo od našeg osnivanja.

Sa čime se bavimo?

Glavni profil naše agencije od samog početka je najam radne snage – iza nas su dve decenije iskustva.
Naš portfolio, pored najma radne snage, izmedju ostalog obuhvata vrbovanje i posredovanje radne snage, lov na glave, sveobuhvatni HR konsalting i outsourcing obračun ličnih dohodaka.

Naš cilj je

• da našim partnerima ponudimo kompleksna i na tržistu vodeća rešenja za njihove specificne potrebe
• da naše partnere oslobodimo HR zadataka.
• da stvaramo zajedničke vrednosti sa našim partnerima
• da našim partnerima pronalazimo najbolje kolege

Nudimo sveobuhvatne HR usluge bez obzira na kompleksnost zadatka
• malim
• srednjim
• velikim i
• multinacionalnim kompanijama.

Nadamo se da ćemo Vas uskoro vieti i pozdraviti među našim partnerima!
 

Csaba Ottó
izvršni direktor

 

<< Vissza