Man at Work - Koraci izbora u Man at Work doo

Man at Work - Koraci izbora u Man at Work doo

1.Pretraga u banci podataka
Pretrage za odgovarajucim profilima HR konsultanti vrše pre svega u bazi podataka.
Man at Work-a.

2. Pretraga u oglasima i prva selekcija
Naši saradnici ocenjuju i vrše selekciju među kandidatima koji su konkurisali na raznim oblastima i servuisima za vrbovanje

3. Telefonski intervju
Koristimo ga za istraživanje namera kandidata i prikupljamo nedostajuće podatke, vršimo procenu poznavanja stranog jezika.

4. Sužavanje kruga kandidata
Nakon razgovora sužava se izbor, sastavlja se lista kandidata koji odgovaraju datoj poziciji, priprema se dokumentacija – sa kratkim izveštajem o obavljenim razgovorima – što se šalje našem Partneru.

5. Intervju kod budućeg poslodavca
Sledeća krug razgovora se obavlja kod poslodavca, to su profesionalni intervjui i pregovori o ličnim primanjima. Deo razgovora se vodi sa kolegom iz Man at Work-a, zaduženim az odabir kandidata, a ostali razgovori se vode u prisustvu predstavnika budućeg poslodavca.

6. Završne radnje – izbor kandidata
Ukoliko naš Partner donese odluku da zaposli kandidata, narednih dana naš kolega obaveštava osale kandidate o rezultatu izbora.

 

<< Vissza