Man at Work - Hivatástudó - Adatvédelmi szabályzat

Ez a nyilatkozat ismerteti az adatok azon típusait, melyeket a Man at Work Kft a Facebook Hivatástudó elnevezésű alkalmazásán keresztül gyűjt, illetve azt mutatja be, hogy miként használjuk fel ezeket az információkat, és kivel osztjuk meg ezeket. Adatvédelmi nyilatkozatunk szintén ismerteti azokat a lépéseket, melyeket az adatok biztonságának védelme érdekében teszünk meg.

Adatvédelem biztosítása

A jelen Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényel olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekből Önre vonatkozó következtetés vonható le. A Man at Work Kft az Ön hozzájárulása nélkül nem kezeli az Ön személyes adatait.
Személyes adatainak kezelése során vállaljuk, hogy teljes mértékben eleget teszünk a nemzetközileg elfogadott adatvédelmi szabályzatunk rendelkezéseinek. Ez annak biztosítását is jelenti, hogy személyzetünk megfelel a szigorú biztonsági és bizalmassági kívánalmaknak.

Személyes adatok szándékolt használata

A Hivatástudó Facebook alkalmazásunk a megfelelő hivatás kiválasztásához engedélyt kér a hozzáféréshez a felhasználó személyes adataihoz és az e-mail címéhez. Az engedély megadását követően az alkalmazás elmenti a felhasználó nyilvános adatait, az e-mail címét és az odaítélt hivatás megnevezését. Az engedély  megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a nyilvános adatainak és e-mail címének kezeléséhez. Az adatkezelés célja, módozatai körében a Man at Work Kft a jelen szabályzat keretei közt jár el, azt nem lépi túl.
A Man at Work Kft a személyes adatokat, belső és bizalmas információként kezeli, melyeket harmadik félnek nem szolgáltat ki.

Információ titokban tartása

A Man at Work nem küldi el, nem osztja meg, vagy más úton nem terjeszti az Ön személyes adatait harmadik fél részére. Azonban alkalmanként továbbíthatunk személyes adatokat harmadik fél részére, akik a Man at Work-nak vagy a Man at Work képviseletében tevékenykednek, vagy kapcsolatban vannak a Man at Work üzleti tevékenységével, további adatkezelésre, azoknak a céloknak megfelelően, amelyre az adatokat eredetileg kértük.
A Man at Work jogosult személyes adatok továbbítására harmadik fél részére bármely okból.
Az ilyen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak. Igyekszünk azonban biztosítani, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint a Man at Work, és ahol csak lehetséges, szerződésben kötelezzük őket, hogy a továbbított adatokat kifejezetten csak a Man at Work által jóváhagyott céloknak megfelelően dolgozzák fel.

<< Vissza