Man at Work - Egyszerűsített foglalkoztatás

Az új kormány megváltoztatta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető munkaviszony.


Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

• mezőgazdasági idénymunka
• turisztikai idénymunka
• alkalmi munka esetén

 Egyszerűsített foglalkoztatás időtartama:

• idénymunkánál legfeljebb 120 napot (/ év/munkáltató)
• alkalmi munkánál 90 napot (/év/munkáltató)
• alkalmi munkánál egymás után maximum öt napot, egy hónapban 15 napot és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig lehet dolgozni

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

 Bejelentési módok egyszerűsített foglalkoztatás esetén:

• ügyfélkapun keresztül
• 185-ös telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
• 2010 dec 1-től sms-ben is

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Milyen adatokat kell bejelenteni?

• a munkáltató adószámát,
• a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
• az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka),
• az SMS útján történő bejelentés kivételével18 a munkaviszony napjainak számát.

 Amennyiben azt a munkavállaló kéri, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.


Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

• mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
• turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
• alkalmi munka esetén 1 000 forint.

További információk: Az APEH oldalán található információs füzetben

<< Vissza