Man at Work - A munkaviszony megszűnése, megszüntetése

A munkaviszony megszűnésének legfontosabb esetei:

  • a munkavállaló halála,
  • a munkáltató jogutód nélküli megszűnése
  • a határozott idő lejárta.

Ha a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg, a munkavállaló részére a munkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére járó átlagkeresetnek megfelelő összeget ki kell fizetni, kivéve, ha rendes felmondás esetén a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult.

Munkaviszony megszüntetésének legfontosabb esetei: A munkaviszony megszüntethető:

  • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
  • rendes felmondással;
  • rendkívüli felmondással;
  • azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.

Vonatkozó jogszabály:

Munka Törvénykönyve 86-87. §

<< Vissza