Man at Work -  9 saveta za savršen CV

 

1.Ime

Moglo bi se reći, da je prvo pravilo da ime kandidata mora biti čitko i na vrhu autobiografije. Najgora moguća situacija je, kada HR menadžer mora pretraživati dokument da bi našao ime kandidata.

Man at Work -  9 saveta za savršen CV

 

2. Dostupnost – brojevi telefona, neozbiljne email adrese

Velika je greška u autobiografiji, ako ne sadrži informacije o dostupnosti kandidata:
nedostaje broj telefona, ili je naveden samo fiksni broj na kojem se ne javlja niko, ili je naznačen broj sa radnog mesta, sa kojeg se javlja neko drugi.

Dešava se da je email adresa šaljiva ili deluje neozbiljno, te zbog toga ne odražava ličnost kandidata. Ne priliči, ako je email adresiran na ime bebica73@…com, lepijovan@...rs, itd. Za par minuta na bilo kom sajtu možemo kreirati sebi email adresu sa svojim imenom i prezimenom, odvojene tačkom ili crtom. Ako imamo email sa svojim imenom, treba da ga koristimo prilikom konkurisanja.

3. Format/Stil

Ne šaljimo nemušti, neuređen tekst, obratite pažnju na hronologiju, odnosno, formatiranje, koristite razne fontove za naglašavanje ili isticanje važnih informacija. Na osnovu autobiografije budući poslodavac stiče prve utiske o nama.

4. Kvalifikacije

Obratite pažnju na obrnuti hronološki red nabrojanih kvalifikacija i školskih sprema, radnih mesta i zadataka, počevši sa sadašnjim radnim mestom i završavajući sa prvim. Informacije o osnovnim školama ne spadaju u sadržaj CV-a.

5. Radno iskustvo

Hronologija je i u ovom slučaju veoma važna, prikladnije je početi sa najsvežijim iskustvima. Izbegavati upadljive „nedostajuće” detalje u nabrajanju. Greška je ako pored naziva Vašeg radnog mesta ne naznačite položaj na kojem ste radili, takođe je greška, ako su opisi preglomazni. Dovoljno je kratko nabrojati delatnosti. Uzdržite se od kritičkog osvrta na Vaše ranije radno mesto, već naglasite koja ste važna iskustva dosada stekli.

6. Prilagođavanje stila

Obratite pažnju na svežinu sadržaja, uverite se da nema grešaka u sastavu, u gramatici i pravopisu. Koristite za kontrolu pravopisni program. Prije nego što pošaljemo pročitajmo tekst više puta, jer je nedostatak preciznosti veoma uočljiv. Kontrolišite datum, porodične podatke i adresu.
Ukliko CV sadrži naziv pozicije na koju konkurišemo, ne zaboravimo naznačiti naziv pozicije koji je objavljen u konkursu.

Man at Work -  9 saveta za savršen CV

 

7. Fotografija

Fotografija za ličnu kartu više je nego dovoljna, nemojmo slati porodične slike, fotografije sa letovanja, izleta ili žurke, pogotovu ne u orginalu. Postoje razni programi za manipulaciju fotografijama, nepoželjne detalje je lako odstraniti. Ako se traži biografija sa fotografijom, nemojte konkurisati poslati bez slike.

8. Ime dokumenta

Najprikladnije je slati fajl sa punim imenom i prezimenom, naznačivši koji je CV na maternjem, a koji na stranom jeziku. Zamislimo samo, koliko posla nepotrebno dajemo HR saradniku, da promeni naziv fajla, ako smo ga mi nazvali CV, Jovina biografija ili slično.

Man at Work -  9 saveta za savršen CV

9. Društveni sajtovi

Ako konkurišete na novo radno mesto razmislite koji podaci ili fotografije su o vama javno dostupni na društvenimn sajtovima. Mogu da se nađu među njima informacije, koje Vas prestavljaju u lošem svetlu. Razmislite,da li bi budućem poslodavacu bile dopadljive zabeleške na Vašem fejs profilu tipa: „jedva čekam kraj radnog vremena” ili „šef mi je odvratan”.

+1 Motivaciono pismo

Motivaciono pismo pruža priliku da opširnije govorimo o svojim iskustvima, očekivanjima,i da izložimo svoje vizije u odnosu na poziciju na koju konkurišemo. U prilici smo da svoje zamisli izlažemo zaokruženim jasnim rečenucama.Nemojmo koristiti šablone, budimo jasni, koncizni, istiniti i ekskluzivni! Ne bi trebalo ponoviti biografiju u motivacionom pismu!

 


 

<< Vissza