Man at Work - 10 saveta za one, koji prvi put traže posao, i koji mogu doptineti uspehu

Man at Work - 10 saveta za one, koji prvi put traže posao, i koji mogu doptineti uspehu


Kad tad - stiže vreme kada se mora tražiti zaposlenje. Potrebna nam je dobo formulisana, korektna i frapantna autobiografija. Dok sam sastavljao sadržaj svog prvog teksta, razmišljao sam o hiljadama biografija, raznih oblika, obima i stila, koje sam pročitao tokom svoje karijere! Razmislimo samo, koliko bi se tipskih grešaka moglo izbeći, kada bi CV pripremali sa neophodnom pažnjom!
Znate li, da iskusni HR konzultat vidi oštro kao soko? Uočava i najmanje greške u pravopisu, pogrešne podatake, površnost u kontekstu, eventualne besmislenosti. Prilično je iznenađujuće, koliko banalnih grešaka čine kandidati.

1. Tako sam došao na ideju, da na osnovu iskustava naših HR konzultanata, okom stučnjaka saberem najčešće greške i komprimiram ih u 10 tačaka. Dakle, šta treba činiti da se greške lako izbegnu:

2. Neka je Vaš CV jedistven, i neka govori samo o Vama! Kao noćne more javljaju mi se biografije rađene na isti kalup, koje se razlikuju samo po ličnim podacima. Znači nikako šablon!

3. Sastavite jedinstveni CV, koji ćr odrazit samo Vašu stvarnost! Nepotrebno je lagati. Lako se kontroliše poznavanje jezika, i računarske veštine. Nije dobar znak, ako ne znate napamet naslov Vaše disertacije.

4. Motivaciono pismo nemojte prepisati sa nekog internetskog sajta ili foruma. Upada u oči, kada su svi kandidati odjednom izvrsni timski radnici, vanrednih komunikacijskih sposobnosti i natprosečne izdržljivosti! Ko bi u to poverovao?
Uvek priložite dokumente navedene u objavljenom konkursu, čak i onda, ako se javljate elektronskim putem! Možda neobično zvuči, čak je smešno, ali svakodnevno se dešava, da u elektronskom pismu nedostaje CV. Na ovaj način zaista je teško naći svoje mesto na tržištu rada!

5. Prateće pismo adresirajte na poslodavca, kod koga konkurišete!

6. Ne zaboravite naznačiti Vaše ime i dostupnost. Smatram de je objašnjenje nepotrebno!

7. Ako vladate stranim jezikom na nivou komunikacije, svrsishodno je konkurs pripremiti i na svakom od jezika koji govorite. To je već sigurna prednost, jer ako ste samostalno pripremili CV, ni jezički intervjui neće predstavljati teškoću.

8. CV na stranom jeziku ne bi smeo biti kraći od teksta na maternjem jeziku, jer se stiče utisak da ne vladate korektno stranim jezikom.

9. Pre nego sto pošaljete CV, obavite kontrolu pomoću programa za pravopis.

10. Pažljivo čitajte konkurs, i javite se samo onda, ako smatrate da odgovarate datim uslovima. Znam, početnik se teško zapošljava, govorite istinu…poštedite sebe od neugodnosti odbijana.
 

<< Vissza