Man at Work - Blog - Nyugdíjszabályok

2014-ben az öregségi nyugdíjjogosultság szabályai nem változnak.

A társadalombiztosítási nyugdíjellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-a szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki:
- betöltötte öregségi nyugdíjkorhatárt,
- rendelkezik legalább húsz év szolgálati idővel,
- és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban.
 

Nyugdíjkorhatár:
2010. óta a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik.

Öregségi nyugdíj korhatár elérése születési idő szerint:

Man at Work - Blog - Nyugdíjszabályok

Fotó : http://hirkozpont.eu

Szolgálati idő:
Az öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év szolgálati idővel kell rendelkeznünk.
 

Biztosítási jogviszony hiánya
Az érintett a megállapítása napján nem állhat munkaviszonyban illetve nem állhat díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
A nyugdíj megállapítását követően ismét lehet biztosítási jogviszonyt létesíteni.

A nyugdíjazás legkorábbi időpontja
Csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj, a korábbi korai nyugdíjba vonulási lehetőségek megszűntek.


Egyedül, negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek van lehetőségük kedvezményes nyugdíjba vonulásra, amennyiben azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban.


Mi számít jogosultsági időnek?

- keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony,
- terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekápolási segély, gyermeknevelési támogatás és az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett az érintett nő.


A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a 32 évet el kell érni, saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökkenhet. Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén legalább 30 év.

Ha az érintett érdekei úgy kívánják, nem szükséges a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni. Amennyiben van lehetősége továbbfoglalkoztatásra, versenyszférában munkaviszonnyal dolgozik, az a nyugdíja összegét természetesen pozitív irányba befolyásolja.


Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, (legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után) a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A növelés mértéke 30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 %-a. A nyugdíjnöveléskor az öregségi nyugdíj meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet.


A nyugdíj összege:
A 2014. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az ún. valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A valorizációs szorzószámok közzététele március hónapban történik.
Ugyancsak befolyásolja a nyugdíj összegét az ún. degressziós sávhatár, azaz az az összeghatár, amely feletti jövedelem csak részben vehető figyelembe az ellátásnál, ez időről-időre, de nem minden évben emelkedik, a 2014/2015-re esetleges változás jelenleg nem ismert.
 

Forrás : www.hirkozpont.eu, www.mindenegybenblog.hu