Man at Work - Blog - A munkaszerződés tartalmi elemei

Munkaszerződésről akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló és a munkáltató között munkaviszony létesítésére vonatkozó megállapodás jön létre. A munkaszerződésben meg kell határozni a munkavállaló munkakörét, személyi alapbérét, valamint a munkavégzés helyét. Ezek a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei.

A munkakör megjelölése kihagyhatatlan eleme a munkaszerződésnek, hiányában a munkaviszony nem jön létre. A munkakör a szervezeti struktúra alapegysége, ezen belül határozzák meg azokat a feladatokat, amelyeket a munkavállalónak a szerződés alapján teljesítenie kell. Általában rövid, pár szavas meghatározás, amely csak általánosan foglalja magába az ellátandó feladatokat.

A feladatok részletes kifejtését a munkaköri leírás tartalmazza. Lényegében egy tájékoztató dokumentum, amely nem kötelező eleme a munkaszerződésnek. Ebből adódóan tartalmát – a szerződésben megadott munkakör keretein belül – a munkáltató egyoldalúan módosíthatja. Funkciója, hogy pontosan meghatározza a munkakör célját, a munkavállaló teendőit, felelősségét, hatáskörét, más munkakörökkel való kapcsolódási pontjait. A munkaköri leírást a munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül köteles írásban kiadni a munkavállaló részére.

A munkaköri leírás kettős jelentőséggel bír. A munkáltató szemszögéből azért kell pontos leírást készíteni, hogy a munkát végző számára megfogalmazzuk az elvárásokat és a kötelezettségeket, másrészt korlátozó tényező is, mivel a munkavállaló csak azokat a feladatokat köteles ellátni, amelyek a munkaköri leírásában szerepelnek.
A munkaköri leírás pontjai között gyakran szerepel olyan meghatározás, miszerint a munkavállaló köteles minden olyan egyéb teendőt ellátni, amelyre közvetlen felettesétől, illetve a vezetőség bármely tagjától utasítást kap. Ez teljesen jogszerű meghatározás, ennek ellenére a munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót olyan feladat elvégzésére, amely abszolút nem kapcsolódik a munkaköréhez.